De beste gebruikerservaring

Complete oplossingen voor e-commerce bedrijven

E-Commerce is een trending methode om producten online te verkopen aan klanten. De website is daarin cruciaal en wordt gebruikt als het portaal om producten te ontdekken en kopen. Bij dit proces wordt een grote hoeveelheid aan data gecreëerd wat gebruikt kan worden om de klantenservice en -ervaring te optimaliseren.

Coming soon...

Monitoren van gewassen

Altijd op de hoogte van de ontwikkelingen van uw gewassen

AI kan worden gebruikt om gewassen te monitorendoor het analyseren van gegevens van sensoren en beelden van gewassen. Dit kanworden gedaan door het gebruik van machine learning algoritmen die kunnen lerenvan de gegevens en signalen van afwijkingen kunnen detecteren, zoals droogte,ziekten of plagen. Vanuit dit model zou er voorspeld kunnen worden wanneer erweer een afwijking kan plaatsvinden aan de hand van historische data.

Optimale verhoudingen van stoffen voor gewassen

De optimale hoeveelheden van stoffen

AI kan worden gebruikt om de optimale verhoudingvan stoffen voor gewassen te bepalen door het analyseren van gegevens overgrond- en weersomstandigheden en het gebruik van machine learning algoritmendie kunnen leren van deze gegevens. Door het gebruik van deze algoritmen kandan de ideale verhouding worden gewaarborgd.

Voorspellen en optimaliseren van de oogst

Altijd de meest rendabele oogst

AI kan worden gebruikt om de oogst tevoorspellen en te optimaliseren door het analyseren van gegevens overgewasgroei, weersomstandigheden en het gebruik van machine learning algoritmendie kunnen leren van deze gegevens. Aan de hand van tussentijdse voorspellingenis het dan mogelijk om bij te sturen waar nodig en mogelijk.

Bodemanalyses

Efficiënte analyse van de bodem

AI kan worden gebruikt om bodemanalyses teverbeteren door het analyseren van gegevens van bijvoorbeeld sensoren en drones.Door toepassing van machine learning algoritmen is het dan mogelijk om aan dehand van historische data voorspellingen te doen met de huidige bodem en waarnodig actie te ondernemen.

Precisielandbouw

De beste behandeling voor uw gewassen

AI kan worden gebruikt om precisielandbouw teondersteunen door het analyseren van gegevens van onder andere sensoren endrones. Machine learning algoritmen kunnen aan de hand van deze gegevens degroei van gewassen, de hoeveelheid water en de kwaliteit van de bodem optimaliseren.Dit kan helpen bij het maken van data-gedreven beslissingen over bijvoorbeeldbesproeiing, bemesting en oogsttijdstip.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?
Laat onze experts u adviseren en samen met u, een passende strategie bepalen.
Start NU